ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, Κυριακή, 26 Ιανουαρίου, 2014

Έγιναν με αρκετή επιτυχία, στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου και το καθιερωμένο γεύμα που την ακολουθεί. 100 και πλέον άτομα έλαβαν μέρος στις εργασίες της Γ.Σ. και 160 στο γεύμα που ακολούθησε.
Ευχαριστούμε όλους όσοι παρευρέθηκαν τόσο στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης όσο και στο γεύμα. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους χορηγούς μας, οινοποιεία και κάβες που είτε προσέφεραν κρασιά για το γεύμα είτε δώρα για την κλήρωση που ακολούθησε.
Ανανεώνουμε την υπόσχεση μας ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ζήλο και αφοσίωση για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου μας, για την εμπέδωση της οινικής κουλτούρας και για την προώθηση των κυπριακών κρασιών.

 

Comments are closed.