ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

“Η Λευκωσία στηρίζει το Κυπριακό Κρασί”

Ο Όμιλος Οινοφίλων υποστηρίζει την εκδήλωση “Η Λευκωσία στηρίζει το Κυπριακό Κρασί”. Θα συμμετάσχει με δικό του περίπτερο με σκοπό να σας ενημερώσει για τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του μέχρι τέλος του χρόνου, καθώς και τις εκπαιδεύσεις που προσφέρει. Κοπιάστε να δοκιμάσουμε μαζί τα αξιόλογα κυπριακά κρασιά.

Comments are closed.