ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γεύμα Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ε.Τ.Γ.Σ.) – 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου, προσκαλεί τα Μέλη του να παρευρεθούν στο γεύμα που θα ακολουθήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Amathus Beach Hotel στη Λεμεσό, την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00.


Ο Όμιλος προσφέρει το γεύμα, για όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη του, στην επιχορηγημένη τιμή των €25,00. Για τους υπόλοιπους καθώς και για τους συνοδούς η τιμή
ανέρχεται στα €60,00.
Επιπλέον επιβάρυνση €7 για χρήση λεωφορείου*, για τα μέλη μας από Λευκωσία και Λάρνακα (αφού γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις).
*Η μίσθωση λεωφορείου από τον Όμιλο θα γίνει με την προϋπόθεση συμπλήρωσης τουλάχιστον 20 θέσεων.

Για συμμετοχή στο γεύμα   παρακαλώ απαντήστε μέχρι την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, 2018 στα πιο κάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Χρήστο Κονταργύρη Τηλ.: 99580283
Ανδρέα Ματθαίου Τηλ.: 99619618

Όσα Μέλη επιθυμούν να προσφέρουν δώρα για την κλήρωση, παρακαλούνται όπως το δηλώσουν γραπτώς ή τηλεφωνικώς από προηγουμένως, οπωσδήποτε πριν την Τρίτη 9 Ιανουαρίου  στο Γραμματέα κ. Χρήστο Κονταργύρη (Αρ. Τηλ. 99580283).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κάτοχοι πιστοποιητικού του σχήματος Connoisseur Οίνου, κερδίζουν με τη συμμετοχή τους 15 βαθμούς

Comments are closed.